SFO

 

SFO ved Kolstad/Saupstad/Huseby skole bruker hallen til noen av sine barn. 

SFO tilbyr sine barn fysisk aktivitet flere dager i uken hvor de bruker hallen til bl.a. ballspill m.m.