Generelle betingelser for leie på nett:

Kommersiell virksomhet og bestilling av arrangement må bestilles via hovedsiden «ta kontakt». Pris og leieforhold avtales med driftsansvarlig.

 • Du skal være fylt 18 år for å kunne bestille på internett. 
 • Dersom du er under 18 år kan du likevel bestille - men da via en foresatt som gjennomfører bestillingen.
 • Bestiller er økonomisk ansvarlig for det som er bestilt.
 • Skader på utstyr/bygg i leietid er leietaker sitt ansvar.
 • Leier skal stille med nødvendig personer over 18 år, som overholder normal ro og orden i anleggene. 
 • Verdisaker må ikke legges igjen i garderobe, dette blir i så fall på eget ansvar. 
 • Trening må vike for kamper, og det er det enkelte idrettslags ansvar å holde seg orientert om dette. Oversikt over kamper og andre arrangement vil bli tilgjengelig så snart det foreligger. I løpet av sesongen vil denne oversikten være å finne i hallene og på hjemmesiden.
 • Vi gjør oppmerksom på at leietaker er ansvarlig for evt. skade, hærverk som påføres idrettsanlegget eller utstyret i leieperioden. Det er kun naturklister som er tillatt i Kolstad Arena.
 • Leietaker må selv ordne med førstehjelpsutstyr som tape, plaster, isposer etc.
 • Leietaker ved siste trening for kvelden er ansvarlig for at mål henges på sin plass på vegg. Merk!: mål for bane 2 har oppheng ved bane 1 
 • Evt. oppsigelse av leietid må skje skriftlig pr. mail til: jostein@kolstad-handball.no med minst 3 ukers varsel for å unngå fakturering av halleie.
 • Utleie av idrettsanleggene følger idrettsåret 01.09-01.05 og blir fakturert fra første dag. Høst og vinterferier faktureres ikke og kommer det egne oppslag om åpningstider og ledige timer. Jul og påske er hallene stengt. Idrettsanleggene holder i tillegg stengt på offentlige høytidsdager. 
 • Utleie utover ordinær åpningstid: Beregnes høyeste utleietakst + 100 % tillegg.